Våra hundar

Uppfödda av oss - Ägda av andra

Änglar

_________________________________________________________


Lisa Årdh - +46 70 300 25 37        Marica Teir - + 46 70 279 01 19copyright © 2017 Kennel Lizziardhs

_________________________________________________________